Rob Davis Les Gray Dave Mount Ray Stiles
HISTORY :: | the beginning | chinn-chapman | on their own | the end | the future | :: GESCHIEDENIS

Het begin :: The beginning


Rob Davis was 14 jaar, had 2 jaar gitaarles gehad en besloot een groep op te richten in The Shadows-stijl en deze werd THE APACHES genoemd. Dave Mount sloot zich na verloop van tijd bij deze groep aan. Dave en Rob verhuisden vervolgens naar de groep THE BARRACUDA'S, waarvan de naam veranderde in REMAINDER.
Remainder deed mee aan vele talentenjachten en wonnen die ook vaak. Ze speelden veel in clubs en pubs.

Intussen was Ray Stiles bezig met zijn eigen groep genaamd THE TROLLS. Hij stapte over naar Remainder.

Rob Davis was 14 years old, had guitar lessons for 2 years and founded a group called THE APACHES in the style of The Shadows. After a while Dave Mount joined the group. Dave and Rob moved from The Apaches to THE BARRACUDA'S, who changed the name in REMAINDER.
Remainder won a lot of talent contests. They played a lot in clubs and pubs.

Meanwhile Ray Stiles was busy with his group called THE TROLLS. He left them and joined Remainder.

Les Gray was druk bezig met zijn groep THE MOURNERS. Peter Gray, zijn broer, zat ook in deze groep. The Mourners speelden meestal in jazz-stijl, maar Les ging meer en meer de kant van Rock 'n Roll op. Rob Davis ondersteunde ze als ze een lead-gitarist nodig hadden. Dit gebeurde steeds vaker en uiteindelijk besloot Rob zich bij The Mourners aan te sluiten en Remainder te verlaten.

Een jaar lang speelden Ray en Dave bij Remainder en Les en Rob bij The Mourners.

Les Gray was busy with the group THE MOURNERS. Peter Gray, his brother, was also part of this band. The Mourners played a jazzy kind of music, but Les wanted to play more Rock 'n Roll. Rob Davis helped them out when they needed a lead-guitarist. This happed more often and finally Rob decided to play with The Mourners and left Remainder.

For a year Ray and Dave played with Remainder and Les and Rob with The Mourners.

The Mourners veranderden in 1966 hun naam in MUD. De groep bestond toen uit: Les Gray (zang), Peter Gray (drums), Rob Davis (lead-gitaar) en Nigel Munt (bassist).
Nigel verliet de groep en Ray nam zijn plaats in. Als gevolg daarvan brokkelde Remainder steeds verder af.
In 1968 kreeg MUD een platencontract aangeboden. Peter wilde het risico niet lopen beroeps te worden en trok zich terug. Mud vroeg Dave om zich bij hun aan te sluiten. Toen was de groep zoals wij hem kennen, compleet.

The Mourners changed their name in 1966 in MUD. The band was: Les Gray (singer), Peter Gray (drums), Rob Davis (lead-guitar) and Nigel Munt (bass).
Nigel left the band and Ray stepped in. As a consequence, Remainder faded away.
In 1968 MUD was offered a contract with a recordcompany. Peter didn't want to take the risk of being a professional music-maker and left the band. Mud asked Dave to join. Then the band was complete.


HISTORY :: | the beginning | chinn-chapman | on their own | the end | the future | :: GESCHIEDENIS


Mud 4ever
Gerard & Paula